L'Algars, anàlisi de la hidrologia entre el 2000 i 2020, patrons espacials i temporals de la intermitència, i impacte del canvi global

Share
Anàlisi de la hidrologia del riu Algars (Parc Natural dels Ports) entre el 2000 i el 2020, amb l'objectiu principal de caracteritzar els patrons espacials i temporals d'intermitència del cabal en una conca mediterrània ​
​Tots els drets reservats