Edició i anàlisi d'un text del 1647 en el seu context: Insídies enemigues. Desengany de Benafectes

Cornet Romeu, Lluís
Share
L’objectiu d’aquest treball és preparar l’edició crítica d’una obra literària i política de l’any 1647, Insídies Enemigues. Desengany de Benafectes., de Josep Bonaventura. El treball es divideix en dos blocs: la introducció i l’edició. El primer d’aquests consta de tres parts: una introducció històrica de la Guerra dels Segadors, una introducció literària de l’època, i una anàlisi de l’obra. En el segon hi ha l’edició del text, amb les notes necessàries per comprendre adequadament la voluntat de l’autor. Finalment, he inclòs diverses imatges de l’original de 1647 als annexos ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0