El Llenguatge inclusiu de gènere en el món de l'educació: com el perceben els infants?

Pujol Pla, Isàlia
Share
El tema principal del treball és l’estudi de l’ús de l’anomenat llenguatge inclusiu de gènere en el món de l’educació. Aquest llenguatge és el que busca tractar de la mateixa manera tant homes com dones, i és per això que en àmbits socials com el que tractem en aquest treball ha tingut molt bona acollida. Malgrat això, però, també hi ha arguments en contra, tants des del punt de vista de la gramàtica com des d’altres punts de vista, com ara que sempre es parteix d’aquest binarisme. L’objectiu d’aquest treball és analitzar-ne la presència en l’àmbit de l’educació, tant pel que fa a l’ús per part de mestres com per com el perceben els infants. Mitjançant entrevistes semiestructurades a docents i formularis que aporten dades quantitatives, aquest treball pretén obtenir resultats per comparar-los a les teories que s’han elaborat sobre el llenguatge inclusiu en l’educació. Així, doncs, analitza els diferents punts de vista a favor i en contra de l’ús d’aquest llenguatge, n’estudia els arguments i descriu quin paper juguen els mestres en la percepció del llenguatge inclusiu de gènere que tenen els alumnes ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0