Desenvolupament d’una eina de simulació de vidres aïllants de forma lliure