Ciències de la terra i societat: la recerca en geologia aplicada