Orientacions per a la intervenció socioeducativa en els serveis de pediatria hospitalària