Automatització d’una pesadora de producte alimentari en línia de producció

Share
El motiu del present projecte és principalment per la raó següent; actualment la majoria les pesadores dinàmiques són complicades de fer anar i donen poca interacció amb els usuaris de manteniment i els maquinistes; un cop instal·lades, el manteniment està molt subjecte a les empreses de servei tècnic. Falten opcions ràpides i efectives a l’hora de faltes de comunicació entre elements de comandaments i avaries elèctriques. El objecte és dissenyar l’automatització d’un sistema de pesatge amb un sistema principal i un altre auxiliar de reforç per poder funcionar igualment en cas de fallada de pantalla HMI i de fallada de comunicació. El sistema de pesatge està dimensionat per classificar els elements pesats dins d’uns rangs de pesos marcats amb les receptes o instruccions indicades pels operaris de producció i rebutjant els materials que no compleixin les condicions, distingint entre pes adequat, pes inferior o pes superior. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0