Gestió energètica d'edificis a partir de xarxes de sensors sense fils

Planas Bahí, Anna
Share
El grup eXiT treballa des de fa uns anys en projectes de gestió energètica i ha implementat una xarxa de sensors sense fils al seu laboratori. Aquesta xarxa recull dades de consum elèctric i dades ambientals i ocupació. Es proposa realitzar l’explotació de les dades recollides durant un any. Una vegada fet el pre-processament de les dades (outliers, missing data...) es treballaran amb diferents objectius. El primer és construir diferents models predictius del consum del laboratori amb la millor precisió possible. Aquests models es construiran mitjançant programes com Rapidminer o R, consistint la tasca en l’obtenció de diferents tipus de models predictius (diferents metodologies, consums horaris, diaris mensuals..., consums individuals/agregats). Seguidament, utilitzant una eina desenvolupada al grup es construiran models per detectar anomalies o canvis de comportament en l’ús del laboratori, i amb els models predictius anteriors es podrà avaluar les desviacions de consum. Finalment, com les dades de consum es recullen amb diferents nivells d’agregació (lloc de treball individual, línia que alimenta dos o tres centres de treball i línia que alimenta tots els centres de treball) es crearà un model que analitzi la desagregació de consums per avaluar si amb un nombre inferior de sensors es podria obtenir la mateixa informació. En aquest punt, s’analitzarà la necessitat de realitzar campanyes de mesures per obtenir corbes de consum d’aparells individualitzades. També es farà l’anàlisi de quina seria la freqüència de mostreig òptima (ara es realitzen les mesures de totes les dades cada 10 minuts). ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0