Monitorització de la temperatura i densitat durant el procés de fermentació

Casaponsa Sacrest, Albert
Share
Aquest projecte es redacta amb l'objectiu de dissenyar un dispositiu inalàmbric que es pugui introduir dins del líquid del fermentador, per així obtenir lectures de valors de temperatura i de densitat a temps real. Aquestes dades seran enviades a un segon dispositiu que tindrà la funció de servidor on s'emmagatzemaran i es tractaran, per tal de ser llegides per l'usuari de forma fàcil des de qualsevol dispositiu connectat a la mateixa xarxa. A partir d'aquestes dades es podrà fer un seguiment complet del procés de fermentació per poder trobar els temps òptims de cada procés d'elaboració. A més, permetrà reduir a zero tant el temps necessari per fer les mesures manualment i la possibilitat d'infecció del líquid per pròpia manipulació d’aquest. El projecte està plantejat en diferents parts. Primerament, es dissenyarà tant el hardware com el software d’un dispositiu integrat el qual s’introduirà al líquid fermentat i serà capaç de prendre les mesures físiques de densitat, temperatura i la data en què han estat preses les mesures, i seran enviades per comunicació WiFi a un segon dispositiu on es guardaran les dades per poder ser visualitzades per l’usuari i així poder fer el seguiment de l’evolució del procés de fermentació. Seguidament, es programarà el software d’un ordinador de placa reduïda, en concret una Raspberry Pi, amb l’objectiu de fer la recollida de les dades enviades prèviament des del dispositiu de lectura dels valors físics. Aquestes dades seran guardades dins una base de dades per tal de poder ser consultades per l’usuari i fer un seguiment acurat de tot el procés de fermentació. A més, es realitzarà un estudi de mercat per tal de determinar la viabilitat del producte dissenyat per tal de conèixer el que succeeix en el mercat, les tendències i de la competència abans del llançament del producte. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0