Instal·lació d’un mòdul de cogeneració amb un motor generador a gas natural de 50 kW en un poliesportiu

Pérez Saavedra, Javier
Share
Aquest projecte es basa en definir i dimensionar els elements necessaris per una planta de cogeneració de 50 kW en el Poliesportiu Municipal de Roses, aquesta planta de cogeneració està connectada a la xarxa, i tota la generació produïda serà aprofitada per l’autoconsum del propi Poliesportiu. L’objectiu d’aquest projecte és que l’ajuntament de Roses vol apostar per aquest tipus d’instal·lació per reduir els costos que l’hi suposa al llarg de l’any la potència que compra a la companyia elèctrica i el consum de gas natural. Per una altra banda, també vol contribuir en certa mesura amb la millora del medi ambient utilitzant aquest tipus d’instal·lació i no els convencionals com podrien ser els cicles combinats, etc.... Per a realització d’aquest projecte s’ha seguit el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decrets que afecten a l’àmbit de generació elèctrica i tèrmica i les normes corresponents. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització