Visualitzant Els canvis en la comunicació científica: el moviment d’accés obert per data de publicació "Intellectual property -- Technological innovations"