Acotacions pràctiques al reglament successori Europeu des del punt de vista notarial