Els aliments als fills: fonament i abast de l’obligació

Compartir
L'objecte d’aquest treball és l’anàlisi del fonament i l’abast de les obligacions d’aliments que la llei assigna a la persona a qui atribueix la condició de pare o mare envers els seus fills ​
​Tots els drets reservats