És la creació del Registre de parelles estables la solució als problemes per a l’aplicació del Dret de la UE?