La incidència de la Llei de Jurisdicció Voluntària en l’àmbit del Dret de successions