Visualitzant 11. XIX Jornades de Dret català a Tossa (2016) per títol