Antecedents i perspectives de la regulació de la compravenda

Mirambell i Abancó, Antoni
Compartir
Sobre els antecedents i les perspectives de la regulació de la compravenda, fent referència a: els precedents legislatius com la Compilació catalana; a la possibilitat de regulació de la compravenda, amb la qüestió de la competència legislativa, la necessitat o la conveniència; als treballs preliminars recents, com la Comissió de Codificació de Catalunya de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, la Secció de Dret Patrimonial de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya i un dictamen sobre “La regulación del contrato de compraventa en el Código civil de Cataluña” i finalment als treballs preliminars futurs ​
​Tots els drets reservats