La Geografia política en Vidal de la Blanche: la France de l'Est