La Participació d'estudiants i professors en una network d'infermeria