Advanced techniques in trajectory data analysis for anomaly detection and map construction

Yuejun, Guo
Share
With a large amount of trajectory data generated every day, there is a high demand for developing advanced techniques to discover the underlying information instead of dull and heavy manual work. This thesis focuses on the anomaly detection and map construction from GPS data. Anomaly detection aims to identify trajectories that do not follow common behaviors, and map construction deals with a set of trajectory data to generate a route graph that represents the main movement paths hidden in data. For online anomaly detection, we study the well-known Sequential Hausdorff Nearest-Neighbor Conformal Anomaly Detector (SHNN-CAD) approach, and propose an enhanced version called SHNN-CAD•. For map construction, we present a new, fast and robust three-step framework. Considering the storage limitation and computational cost dealing with large-scale data, we propose a split-and­merge strategy. Besides, we utilize the edge weight to visualize the map and remove the wrong edges. ​
​ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.