El Diari de classe: projecte i eina de desenvolupament competencial