Canvis i conflictes en el món rural català (segles XVIII-XIX) : onze estudis d'història econòmica i social