Avaluació de la sessió plenària de l'ABP en els estudis d'Infermeria