La Prolongació de la vida: Implicacions ètiques, socials i econòmiques

Puigdemont Ferrés, Marc
Share
“Extensió de la vida” és un concepte emprat per alguns científics i transhumanistes d'arreu del món i que fa referència a la prolongació radical de l'esperança de vida humana a partir de diverses metodologies que avui dia es troben en fase de desenvolupament. Un dels principals objectius en la tasca de prolongar la vida és frenar i, eventualment, aturar l'envelliment humà. En el present treball estudiarem aquesta qüestió tenint com a referència el llibre The New Methuselahs: The Ethics of Life Extension (2018) del doctor en filosofia John K. Davis. En aquest text, analitzarem les implicacions filosòfiques, bioètiques i socioeconòmiques que poden sorgir amb l'aparició de la prolongació de la vida. Es presentaran objeccions, possibles avantatges i també alguns reptes crítics els quals l'extensió de la vida hauria d'afrontar. Analitzarem quina és la situació actual de les metodologies que possibilitarien l'emergència de l'extensió de la vida i procurarem extreure una conclusió final respecte de la seva viabilitat pràctica a curt i llarg termini ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0