Guia Ouriginal UdG

Share
Des del 2016 la Universitat de Girona disposa d’un sistema de detecció de plagi, contractat a través del CSUC. Fins al 2020 el sistema era Urkund, i a partir del 2021 és Ouriginal, fruit de la fusió d’Urkund i Plagscan. Ouriginal és el sistema utilitzat per la majoria d’universitats catalanes i també per moltes altres universitats i institucions de recerca a nivell internacional. Ouriginal està basat en el “text-matching” o coincidències de text, i serveix per detectar i prevenir possibles casos de plagi acadèmic en treballs generats en el marc de la docència i la recerca de la Universitat. El seu objectiu és proporcionar eines al professorat i personal investigador per avaluar l’originalitat dels treballs enviats i vetllar així per la integritat acadèmica de la Universitat. En aquesta guia s’explica el funcionament general d’Ouriginal, com utilitzar-lo i com interpretar l’anàlisi dels resultats ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0