Análisis de la ejecución de las medidas penales alternativas desde una perspectiva de género

Share
The main goal of this PhD dissertation is analyse the implementation of community sentences in Catalonia from a gender-responsive and criminological approach. For this a mixed methodology is used. Firstly, is carried out a quantitative research in Catalan Probation System based on representative sample of 580 men and women that served a community sentence in Barcelona and Girona in 2017 through a bivariate descriptive analysis disaggregated by gender. Secondly, is carried out a qualitative research in Girona and Barcelona to analyse, on the one hand, the experiences of women serving community sentences and know what works, what does not work and what can be improve and on the other hand, to analyse the experiences of professionals, such as probation officers, supervising and intervening with men and women offenders. For this, 38 semi-structured interviews are analyzed: 23 with women offenders, 11 with probation officers and 4 other professionals from Probation System. This research shows that there are significant gender differences that the Probation System should take into account in order to achieve an implementation of community sentences from a gender-responsive approach. Likewise, once these differences, what works, what does not work and what could be improved are known, a possible gender-responsive design of community sentences, such as unpaid work and training programs, is presented ​
​ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Localització