El Streaming com alternativa a la crisi musical: els canvis en la indústria musical arrel de la Covid-19