Refutació dels arguments blaveristes entorn de "Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols"

Pons i Puig, Joan
Share
L’objectiu principal d’aquesta recerca consisteix en la refutació dels arguments propis del blaverisme presentats per Ricart García Moya a ‘Regles d’esquivar vocables’ Nacionalismo y lexicografia (2015) en relació amb l’estudi de les Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols; un manuscrit datat entre 1492 i 1497 que presenta una tria lèxica pura pel català culte del segle XV. Els estudis al voltant de les Regles concentren molta controvèrsia pel que fa a l’autoria i la difusió del document —que actualment és poc conegut i que es pot afirmar que no va gaudir de gran difusió en el tombant del segle XV. Prèviament a la refutació dels arguments blaveristes, presentaré un estat de la qüestió dels estudis de les Regles i una introducció sobre el blaversime i el secessionisme lingüístic. En darrer terme, com fa palès el títol d’un article d’Antoni Ferrando intitulat Les regles d’esquivar vocables: una qüestió d’història cultural, de filologia i de sociolingüística històrica, l’estudi de les Regles és interdisciplinari. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0