El performatiu de Judith Butler: nous imaginaris per a la pràctica política

Falgueras Riu, Lluc
Share
Aquest escrit està motivat, en general, per l’interès per la política com a forma de transformar el món i, en particular, per l’interès per les qüestions de gènere. L’assaig investiga en què consisteix el concepte de performatiu, producte de la crítica de Judith Butler a les nocions de gènere naturalitza des i es demana per les possibilitats que aquest brinda a l’hora de plantejar alternatives a la política tradicional. El primer apartat del treball va funcionar, en el seu moment, per superar la por al full en blanc, i consisteix en una crítica a la posició tradicional del filòsof. En el segon apartat s’intenta una indagació sobre les possibilitats, o millor dit, impossibilitats semàntiques d’allò queer. El nucli del treball, que pretén respondre a la pregunta: què és el performatiu?, es desenvolupa en quatre apar tats. Es comença per encarar la relació entre performatiu i materialitat, una de les qüestions de la seva obra que més controvèrsia ha suggerit. Seguidament, s’exposen dues concepcions que conside rem fonamentals per comprendre el performatiu: la noció de signe de Derrida i la seva lectura del performatiu d’Austin i l’analítica del poder de Foucault. En quart lloc, s’explica la crítica de Butler al sexe com a naturalesa. Finalment, en l’últim apartat i com a conclusió, s’intenta situar la seva proposta política que es deriva de la noció de performatiu relacionant-la críticament amb la noció de democràcia radical ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0