Rehabilitació i control d'un manipulador industrial