Causas y efectos de los afectos y la regulación emocional sobre la recuperación física y la adquisición de recursos personales en deportistas adolescentes chilenos

Share
In recent years, the evidence about the influence of emotions, emotional states and their regulation on sports and physical activity has increased considerably (Cece, Guillet- Descas, Nicaise, Lienhart, and Martinent, 2019; González, Garcés de los Fayos, López- Mora, and Zapata, 2016; Laborde, Dossevill and Allen, 2016; Ruiz, Raglin and Hanin, 2015; Sabatier, Restrepo, Moreno, Hoyos De los Rios, and Palacio, 2017). Suppporting this ideae, Hanin (1980, 1986, 2007, 2010), through a model based on individual areas of optimal functioning (IZOF), considers specific emotional patterns that reflect optimal levels of individual performance. For that reason, he proposes that meanwhile anxiety increases muscle tensión does it too, and on the other way arround attention tends to decrease. Likewise, the new reasearch tendency in the sports area has relationship with the influence that emotional states have on athletes when they compete, making emotional regulation one of the most interesting psychological variables to study, because there are different variables that influence them. In this context, the theory of self-determination of Ryan and Deci SDT (1985, 2002) emphasizes that the subjective well-being of the athlete would be constructed from basic psychological needs such as autonomy and social relationships influenced especially by the environment ​
​ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Localització