Anàlisi tèrmica de l'obtenció d'òxids de ceri a partir de precursors moleculars