Eigen Faces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares