Aprenentatge basat en objectius aplicat a un mòdul docent de continguts preclínics del grau de Medicina