Eficàcia de la teràpia de neurodesenvolupament combinada amb la teràpia de moviment rítmic en pacients de 7 anys d’edat diagnosticats de paràlisi cerebral diplègica espàstica de grau ll i lll del sistema de classificació de la funció motora grossa: assaig clínic aleatori

Basanta Camós, Judit
Figueras Marquès, Pau
Share
Introducció La paràlisi cerebral infantil més freqüent és la diplègica espàstica i el seu tractament convencional per abordar-la és la Teràpia de Neurodesenvolupament. Es continuen realitzant estudis per seguir progressant en l’obtenció de millors resultats. Nombrosos articles mostren que la Teràpia del Moviment Rítmic ha obtingut efectes positius en altres camps d’estudi deixant constància de possibles millores en aspectes motors i de coordinació. Objectiu Avaluar l’eficàcia de la Teràpia de Neurodesenvolupament amb la Teràpia de Moviment Rítmic davant l’aplicació única de la Teràpia de Neurodesenvolupament per millorar el nivell de funció motora grossa, capacitat d’equilibri i nivell de control postural en pacients de 7 anys d’edat diagnosticats de paràlisis cerebral diplègica espàstica de grau ll i lll del sistema de classificació de la funció motora grossa. Metodologia Es realitzarà un assaig clínic aleatori amb un disseny analític experimental, longitudinal i prospectiu de simple cec. Es reclutaran 44 pacients de 7 anys d’edat diagnosticats de paràlisi cerebral diplègica espàstica. S’assignaran aleatòriament en dos grups: un grup control que rebrà Teràpia de Neurodesenvolupament i un grup d’estudi que rebrà Teràpia del Neurodesenvolupament combinada amb la Teràpia de Moviment Rítmic. Mitjançant l’escala de funció motora grossa, l’escala d’equilibri pediàtric i l’escala de control postural es durà a terme l’avaluació pre-test, post-test i seguiment. S’utilitzarà la prova T de Student i el programa estadístic SPSS per analitzar la relació entre el factor d’estudi i la variable de resposta ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0