Noves tecnologies i aplicacions innovadores per l'ensenyament d'assignatures d’empresa en estudis d’enginyeria

Localització