Anàlisi sobre l’existència i caracterització del fenomen PANK a Espanya