La Diversitat ignorada: escola i diversitat sexual