Delmes, censos i lluïsmes: el feudalisme tardà a la Catalunya vella (vegueria de Girona, S. XVI-XVII)