Integració d’un sistema de visió per computador a una cèl·lula flexible de transport