Els Capítols matrimonials: una font per a la història social

Compartir
Llibre sobre les formes de contractació matrimonial en l’època medieval i els capítols matrimonials en l’època moderna i contemporània. Es presenten també dos estudis de cas, que descriuen el declivi dels capítols a dues viles catalanes -Igualada i Sant Feliu de Guíxols- a finals del segle XVIII i inicis del XIX. I finalment planteja la utilització dels capítols matrimonials com a font per a l’estudi de les desigualtats socials ​
​Tots els drets reservats