Detecció, avaluació i intervenció de l'alumnat amb altes capacitats a les escoles de Sant Celoni

Prat Monrabà, Aina
Compartir
Aquest treball es divideix en dues parts: per una banda hi ha la fonamentació teòrica on es fa una aproximació al fenomen de les altres capacitats (AACC), s’explica quines són les visions del context familiar i educatiu, els tipus que hi ha i què en diu la llei a nivell espanyol i a nivell català. Després, la recerca bibliogràfica segueix enfocada ja més a nivell acadèmic i es parla del procés i de les eines de detecció, de les estratègies metodològiques que s’utilitzen per donar resposta en aquest tipus d’alumnat i finalment s’analitza a què és degut el baix rendiment i el fracàs escolar que es dóna amb els alumnes amb altes capacitats. Per altra banda, tenim el marc pràctic el qual està enfocat en conèixer quina és la realitat de les escoles del poble de Sant Celoni envers el tema. S’ha realitzat una entrevista a les mestres d’educació especial de les 6 escoles del municipi i també una a la professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) encarregada d’algunes d’aquestes escoles. D’aquesta manera teníem una visió interna de cada centre i una visió externa de tot el municipi en general. Per dur-ho a terme, s’ha utilitzat una metodologia d’estudi de casos que es situa dins el paradigma interpretatiu. La realització d’aquest treball ha portat a veure la manca d’informació que hi ha en els centres en l’àmbit de les AACC que al mateix moment repercuteix en la falta d’identificació que hi ha amb aquest tipus d’alumnat. A més a més, aquests dos factors són els causants del baix rendiment. ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització