Desenvolupament d’un sistema de visió estereoscòpica per a la reconstrucció tridimensional d’objectes