Una mírada més íntima als trastorns de conducta alimentària: relacions afectivo-sexuals en dones amb trastorns de conducta alimentària donsdones

Fuentes Matas, Anna
Share
Les relacions afectivo-sexuals es poden veure afectades per un Trastorn de la Conducta Alimentària (TCA), tot i això, rarament es tenen en compte en els tractaments psicològics. L’objectiu principal de l’estudi és aprofundir en les relacions afectivo-sexuals d’una mostra de dones de la Unitat de Patologies Alimentàries de la Clínica Bofill. S’ha dut a terme a través d’ entrevistes individuals, de les quals se n’obtenen resultats que indiquen que diversos aspectes, com la imatge corporal o l’autoestima, entre d’altres, poden modular l’experiència sexoafectiva de les participants. Com a conclusió, s’evidencia la rellevància de les relacions afectivo-sexuals en TCA i la importància de la seva consideració en el tractament d’aquests trastorns. Aquest estudi ha mostrat la necessitat de promocionar l’educació afectivo-sexual per a tractar amb normalitat i sense tabús la sexoafectivitat, que probablement, aporti una millora a la qualitat de vida de les persones afectades. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0