Els Joves i la relació amb l'espai públic de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols

Rubio Bosch, Albert
Share
El present treball de final de grau té com a objectiu realitzar una anàlisi sobre els joves i l'espai públic de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. La finalitat és entendre quina relació hi tenen a partir de la seva pròpia experiència i coneixement. El treball s’ha realitzat a partir de dos fonts bàsiques, la consulta de diferents fonts bibliogràfiques per identificar quina relació tenen els joves amb l'espai públic i la realització d'entrevistes a joves de la ciutat per conèixer el cas de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, s'hi presenten algunes reflexions finals dels resultats obtinguts i una sèrie de propostes personals d'actuació pensades per millorar la relació entre el jovent i l'espai públic del municipi ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització