Millora d’un prototipus de control de qualitat de producció de paper pintat basat en visió per computador