Segmentació de punts 3D rígids i no rígids obtinguts a partir d’un sistema estèreo