Projecte Bambú: projecte de mentoria social per a joves adolescents en el marc dels programes de segona oportunitat

Hallitou Haoull, Mohamed
Share
En general, l’àmbit escolar formal es caracteritza per resoldre les problemàtiques socioe-ducatives de forma independent, és a dir, que per abordar-les tendeix a evitar recórrer al suport d’altres perspectives professionals externes al marc escolar ordinari. No obstant això, la voluntat d’aquest TFG és reforçar el reconeixement del potencial educatiu de l’àmbit no formal per contribuir en la línia d’intervenció que ofereix l’escolarització for-mal. En aquest TFG es presenta l’elaboració d’un projecte d’intervenció dins el sector dels programes de segona oportunitat educativa. Aquest projecte proposa una metodolo-gia basada en la mentoria social com a alternativa per afavorir els processos d’inclusió de joves adolescents en situació de vulnerabilitat social. Per tal d’aconseguir aquest propòsit, el pla d’actuació que es proposa se centra a proporcionar una intervenció educativa per reorientar la predisposició dels joves a l’hora de formular noves expectatives vitals i aca-dèmiques. Concretament, aquesta intervenció va destinada a joves adolescents que cursen un Programa de Formació i Inserció (PFI) del municipi de Figueres. En aquest curs es concentra un percentatge elevat d’estudiants en risc d’exclusió social. En perspectiva de territori, Figueres és un municipi que per les seves característiques demogràfiques, soci-oeconòmiques i d’estudiants escolaritzats en l’etapa postobligatòria, reclama dinàmiques educatives alternatives per pal·liar aquesta problemàtica socioeducativa. Així doncs, per tal d’elaborar un pla d’actuació ajustat a les necessitats específiques del context de Figue-res, el TFG s’inspira en la investigació sobre la lògica que segueixen els processos d’aban-donament escolar, els beneficis de la mentoria social envers l’abandonament escolar, la diagnosi d’entorn del municipi de Figueres i la recerca del funcionament d’altres projectes d’èxit en l’àmbit de la mentoria social ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització