Implementació d’un sistema xat multiprotocol fent servir el llenguatge de programació ERLANG