El Paisatge. Del mosaic tradicional a la dicotomia ciment-bosc